Mua bộ sưu tập multi-effects pedals. Định hình mọi khía cạnh của tone âm với những bộ effects linh hoạt. Sáng tạo chất tiếng rất riêng với pedals từ Neural DSP, Headrush, Hotone và nhiều thương hiệu top khác.

Mua bộ sưu tập multi-effects pedals. Định hình mọi khía cạnh của tone âm với những bộ effects linh hoạt. Sáng tạo chất tiếng rất riêng với pedals từ Neural DSP, Headrush, Hotone và nhiều thương hiệu top khác.

Mua bộ sưu tập multi-effects pedals. Định hình mọi khía cạnh của tone âm với những bộ effects linh hoạt. Sáng tạo chất tiếng rất riêng...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo