Để nhận ưu đãi:

1. Thêm sản phẩm MONO Stealth Case vào giỏ hàng
2. Khi Stealth Case đã được thêm vào giỏ hàng, nhấn nút "Back" của trình duyệt để quay lại đây
3. Thêm sản phẩm MONO Black Betty Guitar Strap vào giỏ hàng
4. Mã giảm giá "MONO1" ở bước thanh toán và bạn đã sẵn sàng!

Chương trình kéo dài đến 31/12/2019 hoặc khi sản phẩm hết hàng.

Để nhận ưu đãi:

1. Thêm sản phẩm MONO Classic Electric Guitar Case vào giỏ hàng
2. Khi Guitar Case có trong giỏ hàng, nhấn nút "Back" của trình duyệt để quay lại đây
3. Thêm sản phẩm MONO Black Classic Tick Accessory Case 2.0 vào giỏ hàn
4. Mã giảm giá "MONO2" ở bước thanh toán và bạn đã sẵn sàng!

Chương trình kéo dài đến 31/12/2019 hoặc khi sản phẩm hết hàng.