TẾT SPECIAL | TỪ NAY ĐẾN 14/02

Chương trình Tết – chúng tôi có các mã giảm giá dành cho đơn hàng từ 1,000,000₫! Mã giảm giá có thể sử dụng cho lần mua hàng sau, không quy định cho đơn hàng tối thiểu.

Chỉ cần đặt hàng từ 12 - 14/2/2010, và bạn sẽ có mã giảm giá được gửi qua email khi hoàn tất giao nhận hàng.

Các mã giảm giá như sau

Mã 1 – Đơn hàng từ 1.000.000₫ và bạn sẽ nhận được mã giảm giá 50.000₫
Mã 2 – Đơn hàng từ 2.500.000₫ và bạn sẽ nhận được mã giảm giá 125.000₫
Mã 3 – Đơn hàng từ 5.000.000₫ và bạn sẽ nhận được mã giảm giá 250.000₫
Mã 4 – Đơn hàng từ 10.000.000₫ và bạn sẽ nhận được mã giảm giá 500.000₫
Mã 5 – Đơn hàng từ 20.000.000₫ và bạn sẽ nhận được mã giảm giá 1.000.000₫

Xin lưu ý, hoàn tất đơn hàng có thể mất khoảng một tuần kể từ ngày đặt mua. Mã giảm giá có hiệu lực trong 180 ngày tính từ ngày nhận được email thông báo và không được đi kèm với các khuyến mãi khác.

Recently Viewed