Được chế tác bởi nhạc sĩ dành cho nhạc sĩ. Chapman Guitars được thành lập vào năm 2009 bởi nhạc sĩ kiêm youtuber Robd Chapman và Lee Anderton từ công ty Andertons Music. Công ty guitar của Anh Quốc này tự hào với các sản phẩm guitar được thiết kế cùng với khách hàng. Tuy là một công ty mới nhưng Chapman Guitars đã và đang tạo nên những phong trào trong âm nhạc và gây dựng tên tuổi trong ngành công nghiệp guitar.

Được chế tác bởi nhạc sĩ dành cho nhạc sĩ. Chapman Guitars được thành lập vào năm 2009 bởi nhạc sĩ kiêm youtuber Robd Chapman và Lee Anderton từ công ty Andertons Music. Công ty guitar của Anh Quốc này tự hào với các sản phẩm guitar được thiết kế cùng với khách hàng. Tuy là một công ty mới nhưng Chapman Guitars đã và đang tạo nên những phong trào trong âm nhạc và gây dựng tên tuổi trong ngành công nghiệp guitar.

Được chế tác bởi nhạc sĩ dành cho nhạc sĩ. Chapman Guitars được thành lập vào năm 2009 bởi nhạc sĩ kiêm youtuber Robd Chapman và Lee A...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo