Toạ lạc tại Benicia, California, Dunlop Manufacturing, Inc. ban đầu được thành lập là công ty nhỏ sở hữu và điều hành theo qui mô gia đình năm 1995, và từ đó đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu về hiệu ứng electronics, phiến đàn, capos, slides, dây đàn và các phụ kiện âm nhạc khác. Dunlop là ngôi nhà của nhiều sản phẩm huyền thoại như Crybaby wah và Tortex picks. 

Toạ lạc tại Benicia, California, Dunlop Manufacturing, Inc. ban đầu được thành lập là công ty nhỏ sở hữu và điều hành theo qui mô gia đình năm 1995, và từ đó đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu về hiệu ứng electronics, phiến đàn, capos, slides, dây đàn và các phụ kiện âm nhạc khác. Dunlop là ngôi nhà của nhiều sản phẩm huyền thoại như Crybaby wah và Tortex picks. 

Toạ lạc tại Benicia, California, Dunlop Manufacturing, Inc. ban đầu được thành lập là công ty nhỏ sở hữu và điều hành theo qui mô gia ...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo