Gibraltar Hardware là công ty sản xuất phần cứng cho trống và bộ gõ. Ngoài việc chế tác bộ giá đỡ trống và vách ngăn tách biệt bộ trống, công ty còn sản xuất nhiều công cụ khác từ đế hi-hat đến ghế ngồi đánh trống.

Gibraltar Hardware là công ty sản xuất phần cứng cho trống và bộ gõ. Ngoài việc chế tác bộ giá đỡ trống và vách ngăn tách biệt bộ trống, công ty còn sản xuất nhiều công cụ khác từ đế hi-hat đến ghế ngồi đánh trống.

Gibraltar Hardware là công ty sản xuất phần cứng cho trống và bộ gõ. Ngoài việc chế tác bộ giá đỡ trống và vách ngăn tách biệt bộ trốn...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo