Đôi khi Drum Circle là một bữa tiệc lớn, đôi khi lại như buổi lễ kỷ niệm và trong những dịp khác, Drum Circle hướng đến một mục tiêu hoặc thông điệp cụ thể. MEINL Viva Rhythm tin rằng tiếng trống có khả năng nâng đỡ trải nghiệm giác quan của chúng ta, và công ty của họ đã luôn cống hiến hết mình để tạo ra những nhạc cụ làm được điều đó.

Đôi khi Drum Circle là một bữa tiệc lớn, đôi khi lại như buổi lễ kỷ niệm và trong những dịp khác, Drum Circle hướng đến một mục tiêu hoặc thông điệp cụ thể. MEINL Viva Rhythm tin rằng tiếng trống có khả năng nâng đỡ trải nghiệm giác quan của chúng ta, và công ty của họ đã luôn cống hiến hết mình để tạo ra những nhạc cụ làm được điều đó.

Đôi khi Drum Circle là một bữa tiệc lớn, đôi khi lại như buổi lễ kỷ niệm và trong những dịp khác, Drum Circle hướng đến một mục tiêu h...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo