Danh sách pedal thay đổi cuộc chơi của Strymon thật sự ấn tượng. Sử dụng các thành phần tốt nhất và bộ xử lý mạnh mẽ đến khó tin, không hề ngạc nhiên khi Big Sky, El Capistan, Sunset Dual Overdrive, Mobius, Riverside, Flint và Timeline được có mặt trên boards của nhiều nhạc sỹ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Những cái tên không thể không kể đến như là John Mayer, Hillsong, Mateus Asato and James Bay.

Danh sách pedal thay đổi cuộc chơi của Strymon thật sự ấn tượng. Sử dụng các thành phần tốt nhất và bộ xử lý mạnh mẽ đến khó tin, không hề ngạc nhiên khi Big Sky, El Capistan, Sunset Dual Overdrive, Mobius, Riverside, Flint và Timeline được có mặt trên boards của nhiều nhạc sỹ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Những cái tên không thể không kể đến như là John Mayer, Hillsong, Mateus Asato and James Bay.

Danh sách pedal thay đổi cuộc chơi của Strymon thật sự ấn tượng. Sử dụng các thành phần tốt nhất và bộ xử lý mạnh mẽ đến khó tin, khôn...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo