Turbosound có các hệ thống PA, monitor sân khấu và các thiết bị cần thiết cho trình diễn trực tiếp đã trở thành chuẩn mực của ngành công nghiệp âm nhạc. Là công ty chiến thắng ba giải Queen's Awards, Turbosound có thể tự hào về Pink Floyd (Division Bell Tour), Heaven Nightclub (London) và VEB Arena (Moscow) là những khách hàng lớn, tuyệt vời của mình.

Swee Lee tự hào là Đối Tác Cấp Cao với Music Tribe và có các sản phẩm từ Turbosound.

Turbosound có các hệ thống PA, monitor sân khấu và các thiết bị cần thiết cho trình diễn trực tiếp đã trở thành chuẩn mực của ngành công nghiệp âm nhạc. Là công ty chiến thắng ba giải Queen's Awards, Turbosound có thể tự hào về Pink Floyd (Division Bell Tour), Heaven Nightclub (London) và VEB Arena (Moscow) là những khách hàng lớn, tuyệt vời của mình.

Swee Lee tự hào là Đối Tác Cấp Cao với Music Tribe và có các sản phẩm từ Turbosound.

Turbosound có các hệ thống PA, monitor sân khấu và các thiết bị cần thiết cho trình diễn trực tiếp đã trở thành chuẩn mực của ngành cô...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo