Có trụ sở chính tại Long Island, New York, D'Addario là nhà sản xuất dây đàn nổi tiếng thế giới và tạo nên tiêu chuẩn trong ngành. Ngoài những bộ dây được đánh giá cao, công ty còn mang đến nhiều phụ kiện âm nhạc như dây cáp guitar, tuner, dây đeo, pick, máy tạo ẩm và vải/sản phẩm đánh bóng. Nổi bật trong số đó là American Stage Instrument Cable thường xuyên xuất hiện trên sân khấu ở khắp nơi trên thế giới.

Có trụ sở chính tại Long Island, New York, D'Addario là nhà sản xuất dây đàn nổi tiếng thế giới và tạo nên tiêu chuẩn trong ngành. Ngoài những bộ dây được đánh giá cao, công ty còn mang đến nhiều phụ kiện âm nhạc như dây cáp guitar, tuner, dây đeo, pick, máy tạo ẩm và vải/sản phẩm đánh bóng. Nổi bật trong số đó là American Stage Instrument Cable thường xuyên xuất hiện trên sân khấu ở khắp nơi trên thế giới.

Có trụ sở chính tại Long Island, New York, D'Addario là nhà sản xuất dây đàn nổi tiếng thế giới và tạo nên tiêu chuẩn trong ngành. Ngo...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo