Với phần mềm và Thu âm của Swee Lee, bạn sẽ có thể xây dựng bộ thu hoàn hảo bằng trang bị từ M-Audio, IK Multimedia, Native Instruments, Akai, Arturia, Ableton, Shure,...! Thu âm ngay tại nhà, hoặc cả khi đang di chuyển bằng Audio Interfaces, Studio Monitors, Audio Cables, USB Microphones và thiết bị thu mở rộng khác.

thu gọn

Với phần mềm và Thu âm của Swee Lee, bạn sẽ có thể xây dựng bộ thu hoàn hảo bằng trang bị từ M-Audio, IK Multimedia, Native Instrument...  xem thêm

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo
Audio Interfaces
Studio Monitors
USB Microphones
MIDI Controllers
Studio Monitors