Được Victor Carroll thành lập tại Battle Creek, Michigan năm 1890 - Squier là công ty độc lập cho đến khi được Fender mua lại năm 1965. Hiện nay, guitar Squier được sản xuất khắp thế giới, tại các nhà máy nổi tiếng nhất Châu Á. 

Squier, dưới thời Fender, có thể là lựa chọn mang tính kinh tế hơn, nhưng cây đàn vẫn mang đến hào quang và sự mạnh mẽ như Fender Telecaster, Stratocaster, Precision Bass, và Jazz Bass. Thực tế, nhiều người chơi dày dạn đã bảo vệ ngôi vua cho Classic Vibe Series, cực kỳ giống với guitar chuẩn Fender Custom Shop, nhưng ở một tầm giá hoàn toàn khác.  

Được Victor Carroll thành lập tại Battle Creek, Michigan năm 1890 - Squier là công ty độc lập cho đến khi được Fender mua lại năm 1965. Hiện nay, guitar Squier được sản xuất khắp thế giới, tại các nhà máy nổi tiếng nhất Châu Á. 

Squier, dưới thời Fender, có thể là lựa chọn mang tính kinh tế hơn, nhưng cây đàn vẫn mang đến hào quang và sự mạnh mẽ như Fender Telecaster, Stratocaster, Precision Bass, và Jazz Bass. Thực tế, nhiều người chơi dày dạn đã bảo vệ ngôi vua cho Classic Vibe Series, cực kỳ giống với guitar chuẩn Fender Custom Shop, nhưng ở một tầm giá hoàn toàn khác.  

Được Victor Carroll thành lập tại Battle Creek, Michigan năm 1890 - Squier là công ty độc lập cho đến khi được Fender mua lại năm 1965...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo