MXR đã trở thành cái tên quá quen thuộc với các nghệ sỹ chơi ghita. Rockchester, thương hiệu đến từ New York là một trong những công ty đầu tiên sản xuất chân đạp stompboxes. Loại Phase 90, Dyna Comp, bộ xử lý âm thanh + ngày nay đi cùng với các dòng cổ điện nhưng mang tính hiện đại đầy sáng tạo như Carbon Copy Analog Delay và Custom '78 Badass Distortion.

MXR đã trở thành cái tên quá quen thuộc với các nghệ sỹ chơi ghita. Rockchester, thương hiệu đến từ New York là một trong những công ty đầu tiên sản xuất chân đạp stompboxes. Loại Phase 90, Dyna Comp, bộ xử lý âm thanh + ngày nay đi cùng với các dòng cổ điện nhưng mang tính hiện đại đầy sáng tạo như Carbon Copy Analog Delay và Custom '78 Badass Distortion.

MXR đã trở thành cái tên quá quen thuộc với các nghệ sỹ chơi ghita. Rockchester, thương hiệu đến từ New York là một trong những công t...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo