Cooperstand chuyên sản xuất giá đỡ ghita cực kỳ cứng cáp, vừa vặn với túi bọc đàn và hầu hết các loại hộp đựng đàn. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nghệ sỹ biểu diễn tìm kiếm linh kiện nhạc chuyên nghiệp như giá đỡ ghita thùng, ghitar điện, ghita bass, giá đỡ đàn băng-giô, các loại đàn có dây khác như man-do-lin.

Cooperstand chuyên sản xuất giá đỡ ghita cực kỳ cứng cáp, vừa vặn với túi bọc đàn và hầu hết các loại hộp đựng đàn. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nghệ sỹ biểu diễn tìm kiếm linh kiện nhạc chuyên nghiệp như giá đỡ ghita thùng, ghitar điện, ghita bass, giá đỡ đàn băng-giô, các loại đàn có dây khác như man-do-lin.

Cooperstand chuyên sản xuất giá đỡ ghita cực kỳ cứng cáp, vừa vặn với túi bọc đàn và hầu hết các loại hộp đựng đàn. Đây là sự lựa chọn...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo