Từ năm 1981, Fishman Transducer đã cung cấp các thiết bị âm li, bộ cảm biến chất lượng tuyệt đỉnh. Công ty cam kết luôn cung cấp các sản phẩm giúp người nhạc sỹ có được một chất lượng âm thanh trong nhất và thực nhất ở mọi buổi diễn. Vô số các sản phẩm sáng tạo, đa dạng như bộ cảm biến, DI box, âm li, bộ điều chỉnh hiệu ứng âm thanh nhằm đáp ứng cho mọi nhu cầu sử dụng: trên sân khấu, trong phòng thu, chơi tại nhà.

Từ năm 1981, Fishman Transducer đã cung cấp các thiết bị âm li, bộ cảm biến chất lượng tuyệt đỉnh. Công ty cam kết luôn cung cấp các sản phẩm giúp người nhạc sỹ có được một chất lượng âm thanh trong nhất và thực nhất ở mọi buổi diễn. Vô số các sản phẩm sáng tạo, đa dạng như bộ cảm biến, DI box, âm li, bộ điều chỉnh hiệu ứng âm thanh nhằm đáp ứng cho mọi nhu cầu sử dụng: trên sân khấu, trong phòng thu, chơi tại nhà.

Từ năm 1981, Fishman Transducer đã cung cấp các thiết bị âm li, bộ cảm biến chất lượng tuyệt đỉnh. Công ty cam kết luôn cung cấp các s...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo