Với nhiều thiết bị processor phòng thu, effect pedal, plug-in và broadcast đoạt giải thưởng, Eventide đã dẫn đầu trong công nghệ âm thanh trong hơn 50 năm, đã cách mạng hoá ngành công nghiệp này với những sản phẩm như H910, Harmonizer, Instant Phaser và H3000. Ngày nay, Eventide nổi tiếng khắp thế giới với các thiết bị truyền thanh, DJ và thu âm, thương hiệu này cũng liên tục thiết kế nhiều sản phẩm truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ hiện đại.

Với nhiều thiết bị processor phòng thu, effect pedal, plug-in và broadcast đoạt giải thưởng, Eventide đã dẫn đầu trong công nghệ âm thanh trong hơn 50 năm, đã cách mạng hoá ngành công nghiệp này với những sản phẩm như H910, Harmonizer, Instant Phaser và H3000. Ngày nay, Eventide nổi tiếng khắp thế giới với các thiết bị truyền thanh, DJ và thu âm, thương hiệu này cũng liên tục thiết kế nhiều sản phẩm truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ hiện đại.

Với nhiều thiết bị processor phòng thu, effect pedal, plug-in và broadcast đoạt giải thưởng, Eventide đã dẫn đầu trong công nghệ âm th...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo