Nhà sản xuất bass Stingray đã khuynh đảo cả giới guitar. Ban đầu được thành lập bởi Leo Fender và Tom Walker, giờ đây Music Man đã thuộc sở hữu của Ernie Ball để tạo nên Ernie Ball Music Man. Thiết kế sáng tạo, kỹ thuật thủ công điêu luyện và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt luôn là trọng tâm, khi sức ảnh hưởng của thương hiệu này vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Nhà sản xuất bass Stingray đã khuynh đảo cả giới guitar. Ban đầu được thành lập bởi Leo Fender và Tom Walker, giờ đây Music Man đã thuộc sở hữu của Ernie Ball để tạo nên Ernie Ball Music Man. Thiết kế sáng tạo, kỹ thuật thủ công điêu luyện và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt luôn là trọng tâm, khi sức ảnh hưởng của thương hiệu này vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Nhà sản xuất bass Stingray đã khuynh đảo cả giới guitar. Ban đầu được thành lập bởi Leo Fender và Tom Walker, giờ đây Music Man đã thu...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo