Kyser là công ty thuộc sở hữu và điều hành gia đình với tất cả các sản phẩm đều được gia công bằng tay tại Texas, Hoa Kỳ. Chuyên về các phụ kiện nhạc gồm capo Kyser cực kỳ nổi tiếng, được thiết kế vừa độc đáo về mặt thẩm mỹ, vừa hiệu quả về chức năng, trong khi vẫn duy trì mức giá phải chăng và bảo hành trọn đời.

Kyser là công ty thuộc sở hữu và điều hành gia đình với tất cả các sản phẩm đều được gia công bằng tay tại Texas, Hoa Kỳ. Chuyên về các phụ kiện nhạc gồm capo Kyser cực kỳ nổi tiếng, được thiết kế vừa độc đáo về mặt thẩm mỹ, vừa hiệu quả về chức năng, trong khi vẫn duy trì mức giá phải chăng và bảo hành trọn đời.

Kyser là công ty thuộc sở hữu và điều hành gia đình với tất cả các sản phẩm đều được gia công bằng tay tại Texas, Hoa Kỳ. Chuyên về cá...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo