Muốn bắt đầu khuấy đảo và khơi nhịp, hoặc chỉ nâng cấp thiết lập DJ của mình. Đừng tìm đâu xa, hãy đến với bộ sưu tập Thiết Bị DJ của Swee Lee! Tham khảo danh mục DJ Controller, Sampler Pads, Portable Mixers, DAW Controllers, Controllers, Sequencers, Synthesizers và Scratch Control Vinyls từ Native Instruments, Numark, Akai, Novation, Denon DJ và các thương hiệu khác!

thu gọn

Muốn bắt đầu khuấy đảo và khơi nhịp, hoặc chỉ nâng cấp thiết lập DJ của mình. Đừng tìm đâu xa, hãy đến với bộ sưu tập Thiết Bị DJ của ...  xem thêm

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo
DJ Controllers & Systems
MIDI Controllers
Synthesizers