Tái xuất nhờ JHS Pedals, ROSS Electronics là thương hiệu pedal effects kinh điển do Charles Ross sáng lập. Tuy sống ở thị trấn nhỏ nhưng người nghệ sĩ quá cố này đã tạo nên một trong những bộ amp thành công nhất lịch sử âm nhạc, lấy cảm hứng từ pedal ROSS nổi tiếng.

Tái xuất nhờ JHS Pedals, ROSS Electronics là thương hiệu pedal effects kinh điển do Charles Ross sáng lập. Tuy sống ở thị trấn nhỏ nhưng người nghệ sĩ quá cố này đã tạo nên một trong những bộ amp thành công nhất lịch sử âm nhạc, lấy cảm hứng từ pedal ROSS nổi tiếng.

Tái xuất nhờ JHS Pedals, ROSS Electronics là thương hiệu pedal effects kinh điển do Charles Ross sáng lập. Tuy sống ở thị trấn nhỏ như...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo