Bose là một công ty gồm các kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhà thiết kế đầy tham vọng, luôn mong muốn tạo nên những sản phẩm mới mẻ, thú vị được người dùng yêu thích. Việc tìm kiếm đam mê trong các chi tiết nhỏ đã làm nên những khác biệt lớn lao, và các chi tiết lớn ấy lại làm người dùng sửng sốt, không có gì bất ngờ khi Bose tiếp tục mang đến những sản phẩm như Soundsport Wireless và QuietComfort 35 Headphones.

Bose là một công ty gồm các kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhà thiết kế đầy tham vọng, luôn mong muốn tạo nên những sản phẩm mới mẻ, thú vị được người dùng yêu thích. Việc tìm kiếm đam mê trong các chi tiết nhỏ đã làm nên những khác biệt lớn lao, và các chi tiết lớn ấy lại làm người dùng sửng sốt, không có gì bất ngờ khi Bose tiếp tục mang đến những sản phẩm như Soundsport Wireless và QuietComfort 35 Headphones.

Bose là một công ty gồm các kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhà thiết kế đầy tham vọng, luôn mong muốn tạo nên những sản phẩm mới mẻ, thú vị ...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo