Focusrite là nhà sản xuất giao diện âm thanh và nhiều sản phẩm khác dành cho thu âm, công ty luôn phấn đấu để giúp các nghệ sỹ có được chất lượng âm nhạc tốt nhất. Được thành lập vào năm 1985 bởi huyền thoại Rupert Neve, một số phần cứng đầu tiên được xây dựng dưới sự ủy nhiệm của Sir George Martin. Được cả các nhạc sĩ nghiệp dư và các chuyên gia âm thanh sử dụng, các giải pháp tạo nên nguồn cảm hứng trong phòng thu và biểu diễn trực tiếp.

Focusrite là nhà sản xuất giao diện âm thanh và nhiều sản phẩm khác dành cho thu âm, công ty luôn phấn đấu để giúp các nghệ sỹ có được chất lượng âm nhạc tốt nhất. Được thành lập vào năm 1985 bởi huyền thoại Rupert Neve, một số phần cứng đầu tiên được xây dựng dưới sự ủy nhiệm của Sir George Martin. Được cả các nhạc sĩ nghiệp dư và các chuyên gia âm thanh sử dụng, các giải pháp tạo nên nguồn cảm hứng trong phòng thu và biểu diễn trực tiếp.

Focusrite là nhà sản xuất giao diện âm thanh và nhiều sản phẩm khác dành cho thu âm, công ty luôn phấn đấu để giúp các nghệ sỹ có được...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo