Một trong những thương hiệu ghita mang tính biểu tượng nhất thế giới - gia sản kế thừa của Gibson trải dài từ những năm 30 của thế kỷ 20, ghita được ra đời tại nhà xưởng ở Kalamazoo, số 225 Parsons Street, nơi được xem là cái nôi của ghita hiện đại. Năm 1952, Gibson cho ra mắt cây ghita điện đầu tiên, Les Paul, và lịch sử được viết lên từ đó. Cho dù bạn đang tìm kiếm một cây ES-335 đến Wes Montgomery L-5, bạn biết rõ mình đang chiếm hữu một phần của lịch sử khi sở hữu một cây ghita Gibson.

Một trong những thương hiệu ghita mang tính biểu tượng nhất thế giới - gia sản kế thừa của Gibson trải dài từ những năm 30 của thế kỷ 20, ghita được ra đời tại nhà xưởng ở Kalamazoo, số 225 Parsons Street, nơi được xem là cái nôi của ghita hiện đại. Năm 1952, Gibson cho ra mắt cây ghita điện đầu tiên, Les Paul, và lịch sử được viết lên từ đó. Cho dù bạn đang tìm kiếm một cây ES-335 đến Wes Montgomery L-5, bạn biết rõ mình đang chiếm hữu một phần của lịch sử khi sở hữu một cây ghita Gibson.

Một trong những thương hiệu ghita mang tính biểu tượng nhất thế giới - gia sản kế thừa của Gibson trải dài từ những năm 30 của thế kỷ ...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo