TC-Helicon là một trong những sản phẩm thuộc công ty TC, là tiền thân của pedals tạo hiệu ứng (effect pedals) và pedals chức năng (utility pedals) trong các buổi diễn. Từ thu âm hợp xướng, phát lại hoặc tạo âm vang đến sáng tạo lặp âm, đưa âm nhạc của bạn lên một tầm cao mới.

TC-Helicon là một trong những sản phẩm thuộc công ty TC, là tiền thân của pedals tạo hiệu ứng (effect pedals) và pedals chức năng (utility pedals) trong các buổi diễn. Từ thu âm hợp xướng, phát lại hoặc tạo âm vang đến sáng tạo lặp âm, đưa âm nhạc của bạn lên một tầm cao mới.

TC-Helicon là một trong những sản phẩm thuộc công ty TC, là tiền thân của pedals tạo hiệu ứng (effect pedals) và pedals chức năng (uti...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo