Năm 1996, hai kỹ sư người Ý cùng nhau giải quyết vấn đề recording studio. Trong nỗ lực để có được âm thanh analogue cổ điển từ máy tính, IK Multimedia đã ra đời. Triết lý đứng sau mọi sản phẩm của họ là mang đến cho người nghệ sỹ công cụ họ cần để sáng tạo và có đươc hiệu quả. Dù là iRig Pro, hay iLoud monitor, IK Multimedia vẫn luôn giữ đúng lời hứa.

Năm 1996, hai kỹ sư người Ý cùng nhau giải quyết vấn đề recording studio. Trong nỗ lực để có được âm thanh analogue cổ điển từ máy tính, IK Multimedia đã ra đời. Triết lý đứng sau mọi sản phẩm của họ là mang đến cho người nghệ sỹ công cụ họ cần để sáng tạo và có đươc hiệu quả. Dù là iRig Pro, hay iLoud monitor, IK Multimedia vẫn luôn giữ đúng lời hứa.

Năm 1996, hai kỹ sư người Ý cùng nhau giải quyết vấn đề recording studio. Trong nỗ lực để có được âm thanh analogue cổ điển từ máy tín...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo