C.F. Martin & Co.® vẫn luôn chế tác nhiều nhạc cụ có một không hai suốt hơn 180 năm qua và tiên phong tạo nên những tiêu chuẩn trong ngành như hệ thống nan giằng X-bracing, guitar 14 phím và dáng "Dreadnought". Là một trong những thương hiệu nhạc cụ dẫn đầu thế giới, guitars Martin được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân tinh hoa, hài hoà thiết kế và kỹ thuật hiện đại với di sản của người sáng lập.

C.F. Martin & Co.® vẫn luôn chế tác nhiều nhạc cụ có một không hai suốt hơn 180 năm qua và tiên phong tạo nên những tiêu chuẩn trong ngành như hệ thống nan giằng X-bracing, guitar 14 phím và dáng "Dreadnought". Là một trong những thương hiệu nhạc cụ dẫn đầu thế giới, guitars Martin được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân tinh hoa, hài hoà thiết kế và kỹ thuật hiện đại với di sản của người sáng lập.

C.F. Martin & Co.® vẫn luôn chế tác nhiều nhạc cụ có một không hai suốt hơn 180 năm qua và tiên phong tạo nên những tiêu chuẩn tro...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo