Nếu trở thành tiêu chuẩn vàng về chất lượng trong kinh doanh guitar là một thành tựu đáng kể đối với PRS, thì ấn tượng không kém là việc vẫn duy trì được tiêu chuẩn đó khi công ty đã phát triển thành nhân vật lớn trong ngành. Trong khi những thành công không ngừng của PRS trong lĩnh vực này đòi hỏi phải tái đánh giá liên tục các loại vật liệu, công cụ, và qui trình, thì mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi: Xây dựng guitar thật đặc biệt, guitar có ma lực. 

Paul Reed Smith vẫn theo các chuẩn đó cho tới tận ngày nay cùng các dòng guitar như Custom 24, Silver Sky và SE guitars tuyệt vời, mang lại giá trị không tưởng trong tầm giá của chính cây đàn.

Nếu trở thành tiêu chuẩn vàng về chất lượng trong kinh doanh guitar là một thành tựu đáng kể đối với PRS, thì ấn tượng không kém là việc vẫn duy trì được tiêu chuẩn đó khi công ty đã phát triển thành nhân vật lớn trong ngành. Trong khi những thành công không ngừng của PRS trong lĩnh vực này đòi hỏi phải tái đánh giá liên tục các loại vật liệu, công cụ, và qui trình, thì mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi: Xây dựng guitar thật đặc biệt, guitar có ma lực. 

Paul Reed Smith vẫn theo các chuẩn đó cho tới tận ngày nay cùng các dòng guitar như Custom 24, Silver Sky và SE guitars tuyệt vời, mang lại giá trị không tưởng trong tầm giá của chính cây đàn.

Nếu trở thành tiêu chuẩn vàng về chất lượng trong kinh doanh guitar là một thành tựu đáng kể đối với PRS, thì ấn tượng không kém là vi...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo