Trong 50 năm qua, Vic Firth luôn đi đầu trong thiết kế, đổi mới, công nghệ và giảng dạy trong thị trường dùi trống. Muốn làm việc chất lượng thì đồ nghề phải đỉnh, cùng với phương pháp hiệu quả sẽ giúp bạn trở thành tay trống điêu luyện hơn và trở thành người truyền đạt chất hơn.

thu gọn

Trong 50 năm qua, Vic Firth luôn đi đầu trong thiết kế, đổi mới, công nghệ và giảng dạy trong thị trường dùi trống. Muốn làm việc chất...  xem thêm

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo