Evans Drumheads đã có mặt trong ngành công nghiệp âm nhạc trong hơn 40 năm qua với phương châm "Tiên phong, Chất lượng, Dẫn đầu xu hướng" mô tả rõ nét lịch sử và tầm nhìn của công ty. Nhiều thập kỷ trước, Evans là nhà tiên phong trong sản xuất và thiết kế trống, và ngày nay họ là nhà cách tân, luôn mang lại cái mới.

Evans Drumheads đã có mặt trong ngành công nghiệp âm nhạc trong hơn 40 năm qua với phương châm "Tiên phong, Chất lượng, Dẫn đầu xu hướng" mô tả rõ nét lịch sử và tầm nhìn của công ty. Nhiều thập kỷ trước, Evans là nhà tiên phong trong sản xuất và thiết kế trống, và ngày nay họ là nhà cách tân, luôn mang lại cái mới.

Evans Drumheads đã có mặt trong ngành công nghiệp âm nhạc trong hơn 40 năm qua với phương châm "Tiên phong, Chất lượng, Dẫn đầu xu hướ...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo