Âm thanh chuyên dụng

Mọi thiết bị bạn cần để có show diễn đáng nhớ. Khám phá thiết bị âm thanh chuyên nghiệp như hệ thống PA, microphone preamp, mixer từ Behringer, PreSonus, Turbosound và nhiều thương hiệu khác.

Mọi thiết bị bạn cần để có show diễn đáng nhớ. Khám phá thiết bị âm thanh chuyên nghiệp như hệ thống PA, microphone preamp, mixer từ Behringer, PreSonus, Turbosound và nhiều thương hiệu khác.

Mọi thiết bị bạn cần để có show diễn đáng nhớ. Khám phá thiết bị âm thanh chuyên nghiệp như hệ thống PA, microphone preamp, mixer từ B...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo