PreSonus là thương hiệu hiện đại với nhiều giải pháp âm thanh sáng tạo, đáp ứng mọi yêu cầu của nhạc sĩ, nhà sản xuất cũng như kỹ sư âm thanh. Các sản phẩm đa dạng như interface, mixer, monitor và phần mềm đã đưa trải nghiệm sãn xuất âm nhạc lên tầm cao mới. Với bề dày kinh nghiệm, PreSonus là lựa chọn top đầu cho người say mê audio khắp nơi trên thế giới.

PreSonus là thương hiệu hiện đại với nhiều giải pháp âm thanh sáng tạo, đáp ứng mọi yêu cầu của nhạc sĩ, nhà sản xuất cũng như kỹ sư âm thanh. Các sản phẩm đa dạng như interface, mixer, monitor và phần mềm đã đưa trải nghiệm sãn xuất âm nhạc lên tầm cao mới. Với bề dày kinh nghiệm, PreSonus là lựa chọn top đầu cho người say mê audio khắp nơi trên thế giới.

PreSonus là thương hiệu hiện đại với nhiều giải pháp âm thanh sáng tạo, đáp ứng mọi yêu cầu của nhạc sĩ, nhà sản xuất cũng như kỹ sư â...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo