Mỗi nghệ sỹ cần các phụ kiện để duy trì hoạt động của nhạc cụ. Dù đó chỉ đơn giản là dây strap guitar, giúp bạn có thể chơi đàn ở dáng đứng, hoặc đánh bóng và duy trì mặt cần bằng bộ vệ sinh đàn, bạn sẽ tìm được phụ kiện cần thiết từ nhiều thương hiệu như Ernie Ball, D’Addario, Elixir, Jim Dunlop và nhiều nhà sản xuất khác ngay tại Swee Lee.

thu gọn

Mỗi nghệ sỹ cần các phụ kiện để duy trì hoạt động của nhạc cụ. Dù đó chỉ đơn giản là dây strap guitar, giúp bạn có thể chơi đàn ở dáng...  xem thêm

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo
Guitar Cables
Electric Guitar Strings
Acoustic Guitar Strings
Drum Sticks
Guitar Picks
Guitar Straps