Được thành lập vào năm 1968, sản phẩm đầu tiên của Electro-Harmonix, được đặt tên là LPB-1 (viết tắt của Linear Power Booster), đã đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên overdrive. Chỉ một năm sau, Big Muff Pi của Electro-Harmonix được trình làng, và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Trên thực tế, Big Muff Pi được yêu thích đến mức hầu như mọi công ty sản xuất pedal đều bắt chước và sao chép nó!

Ngày nay, Electro-Harmonix tự hào có hơn 150 dòng pedal khác nhau, bao gồm Neo Mistress, Memory Man, POG Polyphonic Octave Generator, Freeze Sound Retainer và Series “9” (B9, C9, Key9, Mel9 và keyboard emulator Synth9). Electro-Harmonix tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm đầy cảm hứng cho những nhạc sĩ đầy đam mê.

Được thành lập vào năm 1968, sản phẩm đầu tiên của Electro-Harmonix, được đặt tên là LPB-1 (viết tắt của Linear Power Booster), đã đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên overdrive. Chỉ một năm sau, Big Muff Pi của Electro-Harmonix được trình làng, và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Trên thực tế, Big Muff Pi được yêu thích đến mức hầu như mọi công ty sản xuất pedal đều bắt chước và sao chép nó!

Ngày nay, Electro-Harmonix tự hào có hơn 150 dòng pedal khác nhau, bao gồm Neo Mistress, Memory Man, POG Polyphonic Octave Generator, Freeze Sound Retainer và Series “9” (B9, C9, Key9, Mel9 và keyboard emulator Synth9). Electro-Harmonix tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm đầy cảm hứng cho những nhạc sĩ đầy đam mê.

Được thành lập vào năm 1968, sản phẩm đầu tiên của Electro-Harmonix, được đặt tên là LPB-1 (viết tắt của Linear Power Booster), đã đán...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

All filters
Sắp xếp theo