Được xem là "xưởng đàn mơ ước", Fender Custom Shop khác biệt ở đội ngũ thợ đàn xuất sắc, gồm có John Cruz, Dale Wilson, Paul Waller, Stephen Stern, Jason Smith và Yuriy Shishkov. Từ những sáng tạo sao chép một số cây đàn biểu tượng nhất lịch sử đến sự tuỳ biến để đạt được chất âm theo ý bạn muốn, dù bất kỳ yêu cầu như thế nào, thì Fender Custom Shop cam kết có thể đáp ứng và vượt cả mong đợi của bạn. 

Được xem là "xưởng đàn mơ ước", Fender Custom Shop khác biệt ở đội ngũ thợ đàn xuất sắc, gồm có John Cruz, Dale Wilson, Paul Waller, Stephen Stern, Jason Smith và Yuriy Shishkov. Từ những sáng tạo sao chép một số cây đàn biểu tượng nhất lịch sử đến sự tuỳ biến để đạt được chất âm theo ý bạn muốn, dù bất kỳ yêu cầu như thế nào, thì Fender Custom Shop cam kết có thể đáp ứng và vượt cả mong đợi của bạn. 

Được xem là "xưởng đàn mơ ước", Fender Custom Shop khác biệt ở đội ngũ thợ đàn xuất sắc, gồm có John Cruz, Dale Wilson, Paul Waller, S...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo