Leo Fender thành lập năm 1964, Fender đã phát triển thành biểu tượng văn hoá trong thế giới âm nhạc.

Sử dụng trong nhiều thể loại, từ rock 'n' roll đến blues, một số nghệ sỹ đẳng cấp nhất thế giới đã chọn Fender như Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, và còn nhiều tên tuổi khác.

Leo Fender thành lập năm 1964, Fender đã phát triển thành biểu tượng văn hoá trong thế giới âm nhạc.

Sử dụng trong nhiều thể loại, từ rock 'n' roll đến blues, một số nghệ sỹ đẳng cấp nhất thế giới đã chọn Fender như Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, và còn nhiều tên tuổi khác.

Leo Fender thành lập năm 1964, Fender đã phát triển thành biểu tượng văn hoá trong thế giới âm nhạc.

Sử dụng trong nhiều thể lo...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo