Là nhà sản xuất guitar nổi tiếng của Nhật Bản, ESP Guitars thường được biết đến trong phân khúc sản xuất guitar electric và bass. ESP đã trở thành một trong những nhà cung ứng hàng đầu chuyên về guitar cho dòng nhạc heavy metal thông qua việc hợp tác với nhiều guitarist, những người có sức ảnh hưởng lớn trong dòng thrash metal những năm 80.

Là nhà sản xuất guitar nổi tiếng của Nhật Bản, ESP Guitars thường được biết đến trong phân khúc sản xuất guitar electric và bass. ESP đã trở thành một trong những nhà cung ứng hàng đầu chuyên về guitar cho dòng nhạc heavy metal thông qua việc hợp tác với nhiều guitarist, những người có sức ảnh hưởng lớn trong dòng thrash metal những năm 80.

Là nhà sản xuất guitar nổi tiếng của Nhật Bản, ESP Guitars thường được biết đến trong phân khúc sản xuất guitar electric và bass. ESP ...  xem thêm

thu gọn

Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo