Meris

Meris đưa nghệ thuật vào kỹ thuật để tạo nên nhiều pedal effect tiên tiến, chuẩn phòng thu như Ottobit Jr. và Enzo. Nổi tiếng với soundscape độc đáo, Ottobit Jr và Enzo thách thức mọi giới hạn của pedal truyền thống.

Meris đưa nghệ thuật vào kỹ thuật để tạo nên nhiều pedal effect tiên tiến, chuẩn phòng thu như Ottobit Jr. và Enzo. Nổi tiếng với soundscape độc đáo, Ottobit Jr và Enzo thách thức mọi giới hạn của pedal truyền thống.

Meris đưa nghệ thuật vào kỹ thuật để tạo nên nhiều pedal effect tiên tiến, chuẩn phòng thu như Ottobit Jr. và Enzo. Nổi tiếng với soun... 


Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo