Bạn có háo hức khi sở hữu guitar, cymbal hoặc keyboard của riêng mình? Tại sao lại không đầu tư thêm túi koda để bảo vệ trang thiết bị của bạn một cách dễ dàng.

Chương trình chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, nhận ngay giảm giá 15% cho case và túi koda khi mua trọn bộ cả đàn (ví dụ: guitar electric) và một bao đàn thích hợp (ví dụ: koda plus Electric Guitar Bag ONE). Chương trình giảm giá sẽ tự động áp dụng ở bước thanh toán. Chương trình sẽ kết thúc khi sản phẩm hết hàng!

Bạn có háo hức khi sở hữu guitar, cymbal hoặc keyboard của riêng mình? Tại sao lại không đầu tư thêm túi koda để bảo vệ trang thiết bị của bạn một cách dễ dàng.

Chương trình chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, nhận ngay giảm giá 15% cho case và túi koda khi mua trọn bộ cả đàn (ví dụ: guitar electric) và một bao đàn thích hợp (ví dụ: koda plus Electric Guitar Bag ONE). Chương trình giảm giá sẽ tự động áp dụng ở bước thanh toán. Chương trình sẽ kết thúc khi sản phẩm hết hàng!

Bạn có háo hức khi sở hữu guitar, cymbal hoặc keyboard của riêng mình? Tại sao lại không đầu tư thêm túi koda để bảo vệ trang thiết bị... 


Hiệu Đính Tìm Kiếm

0 Sử dụng bộ lọc

Lọc tìm sản phẩm
Sắp xếp theo